- Vi trenger flere folk for å bygge et godt sentrum

Torgeir Anda mener at vi ikke la den beste tomta i sentrum være idrettsanlegg når området blir så lite brukt som i dag.  Foto: Jon Håkon Slungård

Nyheter

Mandag kveld skal lokalpolitikerne i Malvik vedta den nye sentrumsplanen. Nå håper Venstres Torgeir Anda at han og resten av kommunestyret kan løfte blikket langt nok fram og vedta en plan som er framtidsrettet.