Debatt:

«Derfor må flere reise lenger for å få nye pass»

Toril Sandvik ved Stjørdal lensmannskontor anbefaler at man planlegger når man skal fornye passet. Dette for å slippe kø.   Foto: Lars Sørnes (arkiv)

Nyheter

I Trøndelag avvikles seks passlokasjoner og ni opprettholdes. Folk må reise lenger for å få utstedt pass. Men når du får vite hvorfor det er slik, blir det kanskje lettere å forstå.

Typisk for denne tiden av året, er negativt fokus på politiets evne til å håndtere søknadsmengden på norske pass. Det har vært fokus over hele landet på lange køer for å få time til passbestilling.

Da kan det være greit å vite at bakgrunnen for situasjonen handler om å holde Norge trygt. Og samtidig jobber vi for å få ned køene.

Riksrevisjonen har påpekt at det er for dårlig sikkerhet og kvalitet i rutinene for å utstede pass i Norge. Politidirektoratet har konkludert med nødvendighet av å redusere antall kontorer som skal ta i mot søknader på pass. Dette er ikke en del av "nærpolitireformen", men et viktig grep for å sikre rett kvalitet på et viktig verdidokument.


Forventer rift om pass-timene ved lensmannskontoret

Alle automatene ved Sentrum politistasjon i Trondheim stenges i hele desember.

 

Kvaliteten på produksjonsutstyret skal opp. Kvaliteten på søknadsprosessen skal opp. Og kvaliteten på selve dokumentet skal opp. Politiet skal rett og slett få opp fokuset på passutstedelse.

Pass er ikke bare et reisedokument.

Politiet har i flere år jobbet strategisk med pass og id-dokumenter.

Det har vært for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. I 2017 ble over 30.000 norske pass borte. Et pass er inngangen til mange rettigheter som norsk statsborger. Norske pass er ansett som sikre dokumenter, også internasjonalt. Norske pass er attraktive for mange med uærlige hensikter. Passet kan brukes til svindel og trygdemisbruk, organisert kriminalitet og terrorisme.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara uttalte i november 2018 at mennesker med falsk identitet utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. En fersk rapport fra Nasjonalt ID-senter avdekker 127 saker med forsøk på juks med norske pass.

Dette ønsker politiet å gjøre noe med: Tryggheten til norske innbyggere skal opp.


Det blir slutt med nødpass på Værnes

– Viktigere enn noen gang å sjekke utløpsdatoen på ditt ordinære pass.

 

Det kreves høy kompetanse for å få til sikker passutstedelse. Hvert eneste pass skal være sikret at det utstedes til riktig person gjennom gjenkjenning av biologiske mønstre, det vil si gjennom fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning. Derfor har politiet valgt å ha fokus på å bygge fagmiljøer. En konsekvens av dette er færre passlokasjoner. I en pressemelding fra justisdepartementet i november 2018 ble det gjort kjent at det skal være mulig å søke om pass på 77 steder i Norge.

I Trøndelag avvikles seks passlokasjoner og ni opprettholdes. Folk må reise lenger for å få utstedt pass. Dette har politiet fått en del kritikk for.

En voksen person må fornye passet sitt hvert tiende år. For barn under 16 år noe hyppigere.

Når vi vet at tiltakene rundt de nye passlokasjonene reduserer risikoen for misbruk av pass og trusler mot velferdssystemet, er kanskje konsekvensen med lengre reisevei lettere å ta?

Dokumentet som er vårt viktigste ID-dokument skal være kvalitetssikret både på utstedelse, utstyr og saksbehandling.

Det er foretatt en omfattende gjennomgang av lokasjonene som skal utstede pass med påfølgende ombygging og tilpasning etter egne kravspesifikasjoner.

I disse dager er det satt i gang sertifisering av saksbehandlere og nytt utstyr er rullet ut.

Så hvordan kan vi sammen få fordelt trykket på passlokasjonene litt jevnere ut over året og derigjennom unngå passkø på våren?

Vi utsteder pass hele året. Det er fullt mulig å søke om nytt pass, selv om det gamle ikke har mistet gyldigheten.

Politiet skal sikre godt tilbud til publikum gjennom nye løsninger. Alle politidistrikter vil tilby timebestilling. Du kan søke time elektronisk på politiet.no, og velge hvilken dag det passer best.


Halvpartene av passene som skrives ut er til trondhjemmere

Massiv pågang ved Stjørdal lensmannskontor.

 

Det betyr at du kan planlegge når du skal fornye passet, og du slipper å møte opp tidlig på morgenen for å stå i kø.

Alle lokasjoner vil ha åpent minst en dag i uken ut over vanlig kontortid. Videre skal det etableres en varslingsfunksjon på SMS slik at folk får beskjed før passet går ut på dato. Dette har vi allerede testet ut i Trøndelag, med stor suksess.

Hvis du tar ansvar for å følge med gyldigheten på passet, skal vi ta ansvar for at du som møter opp og har rettighet til dette viktige dokumentet, får passet til rett tid.

Politiet passer opp!

Toril Sandvik,

seksjonsleder i Trøndelag politidistrikt