- Behovet for handikappfiskeplasser må kartlegges

Leif Ragnar Ekren i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming mener at før det investeres store beløp på en tilrettelagt fiskeplass i Stjørdalselva, bør behovet kartlegges.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

Leif Ragnar Ekren i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir råd i saker til politikerne. Han forteller at tilrettelegging av fiskeplass for funksjonshemmede i Stjørdalselva har vært diskutert i veldig mange år. Torger Størseth kommer med en interpellasjon om denne saken på neste kommunestyremøte 20. juni.