Ber stjørdalspolitikerne støtte Nord Universitet på Tangen

Universitetscampus på Tangen har kapasitet til flere studenter, mener stjørdalsrådmannen.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Et godt fagmiljø, gode resultater og gode kommunikasjoner i tillegg til at Stjørdal er en attraktiv by å bo og leve i styrker Nord Universitet i Stjørdal, mener rådmann Anne Kathrine Slungård.

Stjørdalspolitikerne får denne uka to tunge saker på bordet som handler om framtida til Nord Universitets campus i Stjørdal. Universitetet holder hus i Tangen Næringsbygg på Næringsområdet Tangen like ved sentrum.


 

Universitetet har bedt stjørdalspolitikerne uttale seg om framlegget til ny studiestruktur. Her blir studiestedene Nesna og Sandnessjøen blir forslått lagt ned. Studietilbudet i Stjørdal skap opprettholdes som et spisset tilbud innenfor Nord Universitet.

Positiv utvikling

Rådmann Anne Kathrine Slungård og hennes stab mener politikerne i Stjørdal bør støtte vurderingen av Nord universitet Stjørdal som et fagmiljø i positiv utvikling og med et betydelig potensial også i beslektede fagområder.

I innstillingen som behandles i formannskapet torsdag, peker rådmannen på at MBA studiet, hvor Stjørdal har best søkning og flest studenter – og etter- og videreutdanningstilbudene er i meget positiv utvikling.

Attraktivt

–Utdanningstilbudene i Stjørdal er attraktive for studenter og ansatte. Dette kommer av et godt fagmiljø, gode resultater og gode kommunikasjoner i tillegg til at Stjørdal er en attraktiv by å bo og leve i, skriver rådmannen.


Endrer studiestedsstrukturen:

Stjørdal består som studiested

 

Hun peker på at Nord universitet Stjørdal har god kapasitet og tilgang på ledige lokaler. Det legger til rette for økt aktivitet. Og rådmannen er innstilt på at Stjørdal kommune skal ha en god dialog med universitetet og legge til rette for fortsatt vekst og utvikling.

Vertskommune

Rådmannen mener det er viktig og nødvendig at Stjørdal kommune og politikerne gir rollen som vertskapskommune høy prioritet. Rådmannen peker på at politikerne har tatt opp det samme i arbeidet med kommuneplanen for Stjørdal.

I saksutredningen til politikerne skriver stjørdalsrådmannen at overgangen fra HINT til Nord universitet oppleves som positivt for Stjørdal. Kommunen har fått nye studietilbud og har blitt en del av et større fagmiljø innen Handelshøgskolen Nord universitet.

Betydelig styrking

Rådmannen mener Satsingen innen Handelshøgskolen på kompetansehevning og nyrekruttering har bidratt til en betydelig økning av studiestedets forskningskraft og utvikling. Dette har gitt et fler- og tverrfaglig fag- og forskningsmiljø.

I Stjørdal foregår det nå trafikkutdanning med til sammen 10 ulike studietilbud. Stjørdal er campus for et samlingsbasert MBA studietilbud innen ledelse og økonomi. I tillegg kommer et samlingsbasert årsstudium innen økonomi, markedsføring og ledelse og samlingsbasert veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere.