Derfor ligger det flere hundre meter lange røret langs fylkesvegen

Den nye vannledningen har større dimensjon enn den gamle og legges parallelt med den eksisterende på disse jordene ved fylkesvegen.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Det flere hundre meter lange røret på jordet ved Haugan er den nye vannledningen mellom Torp og Betania.