«Det er stort sett den samme klikken av folk som melder seg når det er snakk om frivillig arbeid, og de er stort sett godt voksne eller oppvokst på bygda»

Per Tore Aftret (t.v.) og Raimond Aamelfot har lagt ned hundrevis av timer for at rallygjestene skal få en flott opplevelse i Stjørdal.  Foto: Jon Håkon Slungård

Nyheter

Raimond Aamelfot og Per Tore Aftret legger ned flere hundre dugnadstimer i å drifte campingen på Frigården. Men de tror den generelle dugnadsånden slik vi kjenner den i dag, vil dø ut.