Pårørende er ikke kontaktet

Faksimile av Bladets oppslag i februar. 

Nyheter

– De ansatte sier de ikke har tid, sier en pårørende til en av pasientene ved halsen syke-hjem.