Knut Høihjelle skal tegne huset ditt

Knut Høihjelle kommer i slutten av juli til Malvik for tegne framtidas Malvik og bebyggelsen slik den er i dag.   Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

Kaare Hagerup og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) avdeling Malvik har ved hjelp av midler fra kommune og næringsliv finansiert prosjektet «Det sto en tegner på perrongen». Knut Høihjelle har fått oppgaven med å tegne Malvik i dag og i et fremtidsperspektiv.