«Historien kunne vært annerledes, samtlige av disse skolene kunne blitt ofret i et politisk spill»

Siv Sætran i Senterpartiet.  Foto: Privat

Nyheter

En av de mest krevende sakene som har vært til politisk behandling denne kommunestyreperioden har vært saken om grendeskolene. En sak som utviklet seg til et skittent politisk spill, der grendeskolene ble brukt som et brekkjern for å fremme egen politikk.

Påskuddet til Arbeiderpartiet for å legge ned skolene i Skjelstadmark, Forradal og Flora var at man skulle framskynde ny Hegra barneskole. Alternativet om man ikke la ned skolene var at man måtte innføre eiendomsskatt umiddelbart for å få realisert ny barneskole og andre nødvendige investeringer i kommunen i årene fremover.


 

Historien viser at slik ble det heldigvis ikke. Grendeskolene i Skjelstadmark og Forradal består, og i Flora jobber man på for å få realisert et privat skoleinitiativ. I forrige uke ble grunnstein til ny Hegra barneskole lagt ned, og bygging av denne er endelig i gang. Nevnes bør det også at midler til rehabilitering av Hegra ungdomskole ligger inne i økonomiplanen.

Historien kunne vært annerledes, samtlige av disse skolene kunne blitt ofret i et politisk spill, og fremtiden kunne sett veldig annerledes ut for alle de berørte bygdene. Kommunen bør også de fire neste år ledes av noen som er tydelige og til å stole på i denne saken.

Siv Sætran,

Senterpartiet