Har satt punktum i saken om Myra-beboerne i Meråker

Egil Haugbjørg og Kjell Lundemo idiskusjon med ordfører Kari Anita Furunes etter at kommunestyret med ordførerens dobbeltstemme hadde satt endelig punktum for den vonde saken om beboerne på Myra i Kopperå.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Med knappest mulig margin har kommunestyret satt punktum for diskusjonen om kommunens eventuelle ansvar for store setningsskader i flere av boligene på Myra i Kopperå som følge av betydelige terrengendringer.