Slik kan Værnes bli i framtida

Slik ser Avinor for seg utviklingen av flyplassen på Værnes fra 2035. Da blir det behov for å ta i bruk de omstridte naturområdene i lagunen i det gamle elveleiet og Langøra sør mot fjorden. Skisse: Avinor 

Nyheter

Avinor reduserer arealbehovet for flyplassen på Værnes i den nye masterplanen som nå legges fram.