– Nå må vi virkelig bruke busstilbudet

Torgeir Anda har i åresvis jobbet for å få på plass en pendlerparkering på Være. I august er den på plass.

Torgeir Anda har gjennom sin posisjon i Malvik Venstre, jobbet lenge for å bedre tilbudet for pendlerne når det gjelder parkering på Være. Han mener at det også er andre plasser i Malvik som bør få forholdene bedre lagt til rette.  Foto: Bjørn Fuldseth

Men det var ikke tilrettelagt, og særlig vinterstid var det vanskelig å få satt fra seg bilen.

Nyheter

Folk har i lang tid blitt oppfordret til å til å bruke buss oftere, ikke minst i forhold til reise til og fra jobb. Men forholdene for pendlerparkering har vært så som så. I 2012 skiftet Torgeir Anda kontorplass i Trondheim, og fant samtidig ut at bruk av kollektiv ville være det mest praktiske for han. Men på Være var det nesten ikke mulig å få parkert bilen for å stå på bussen.