«Det er på tide at vi prioriter annerledes, legger til rette og virkelig viser at vi er en arrangementsby»

Odd Gunnar Sorte.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Stjørdal er uten tvil arrangementsbyen i Norge.

For bare noen dager siden leste vi at nok et NM legges til Stjørdal. Dette kan vi være stolt av og Stjørdal hadde ikke vært i denne posisjonen uten alle frivillige som stiller opp.

Stjørdal Venstre vil imidlertid peke på at alt av arrangement ikke bare om vilkårene for VM i rallycross, Landsskytterstevnet eller NM i friidrett eller turn.

Venstre ønsker at det også skal handle om vilkårene for alle ildsjeler i kommunene. Foreldre og andre som bidrar for at hjulene går rundt i eget handball eller fotballag.

Vi ønsker å rette fokus mot alle små arrangement som foregår hver uke og hele året. Hverdagsarrangementer hvor alle foreldre og andre frivillige stiller opp og jobber helhjertet for å skaffe penger til sitt lag, eller kanskje vi kan si, til Stjørdal kommune.

Det er nemlig fakta i arrangementsbyen Stjørdal. Alle frivillige som deltar i de store arrangementene er ofte de samme som deltar i de små arrangementer. Det blir i sum stor bruk av frivillige.

Mange lever med kontinuerlig mas om penger og dugnad, som i stor grad handler om å skaffe penger til hall-leie eller baneleie til kommunen.

Mange kommuner har ikke hall-leie til idretten. De har valgt å prioritere annerledes enn hva politikerne i Stjørdal gjør. Vi i Venstre ønsker en endring på dette.

Kommunale budsjett for framtiden må bygges om slik at leie av kommunale anlegg til barne/ungdomsaktiviteter blir gratis. Da først kan vi slå oss på brystet med rette og kalle oss en skikkelig arrangementsby.

Når dette er mulig i andre byer, bør det også være mulig også her.

Alle som selger vafler, toalettpapir og deltar på andre inntektsbringende tiltak for sitt lag, vil finne dette langt mer meningsfylt om pengene går til aktivitet for sine barn/ungdommer og ikke til leie i Stjørdal kommune.

Presset på foreldre/foresatte på å skaffe penger er stort og det kreves unødvendig stor aktivitet på dette i vår kommune. Det er på tide at vi prioriter annerledes, legger til rette og virkelig viser at vi er en arrangementsby. Ikke bare når store arrangement legges til Stjørdal, men også for egne innbyggere i de organiserte aktivitetene.

I kroner betyr dette alt fra 120.000 kroner i året for de minste håndballklubbene, til vel det dobbelte for de store. Dette er stort sett mange timer dugnad for friville foreldre og andre.

Leder i Stjørdal Håndballklubb Arve Veglo sier at de har en årlig utgift på hall leie på vel 270.000 kroner. Dette er penger som i helhet finansierer gjennom ulike dugnader, og det ville vært en stor lettelse å slippe dette jaget. Tenk om vi i stedet kunne bruke ressursene på aktivitet og utvikling i klubbene påpeker Veglo.

Venstre ønsker å utgjøre en forskjell for mange, og vi vil nå jobbe for å fjerne hall-leie og baneleie for barne/ungdomsaktivitet i kommunale anlegg og tilsvarende øke driftsstøtten til private haller som Lånkehallen.

Det er en arrangementsby verdig mener vi i Stjørdal Venstre!

Venstre er klar over kostnadene. Vi må derfor se på budsjettene på nytt og se på hvordan vi kan greie dette. Er det politisk vilje til stede så finner vi midlene. Andre kommuner greier seg uten hall-leie, så vi finner nok en løsning her Stjørdal også.

En kjempesak for frivilligheten i Stjørdal og som vil utgjøre en stor forskjell.

Odd Gunnar Sorte

Lokallagsleder i Stjørdal Venstre