«Ny barneskole bidrar definitivt til at det blir stadig bedre å bo og leve i Hegra»

Siv Sætran. 

Nyheter

Svar til Oddvar Nergård:

Oddvar Nergård skriver i sitt innlegg lørdag 6. juli at han kommer med noen oppklarende «fakta» rundt skolesakene som har versert i Hegra de siste årene. Jeg er uenig i mye av hans fremstilling i innlegget, deriblant rundt kvikkleire-problematikken som nærmest bagatelliseres og visstnok ikke er en medvirkende årsak til at det har tatt tid å få realisert ny Hegra barneskole.


 

Det har over tid vært et bred politisk ønske om å få realisert ny barneskole i Hegra, uenigheter om de øvrige skolene i Hegras eksistens eller ikke. Og det at Senterpartiet ikke skal få lov av å være stolte av at ny, og etterlengta skole nå endelig kommer, er en premiss jeg rett og slett ikke aksepterer. Dette har vært en viktig sak for oss over flere år, og vi er veldig glade for at ny skole nå blir realisert.

Det øvrige i innlegget skal jeg holde meg unna å diskutere i denne omgang, all den tid Nergård understreker at han ikke vil bli tatt inntekt for noens partipolitiske syn. Nergård skriver under som rektor i innlegget, og som politiker ønsker jeg ikke noe offentlig ordskifte med en av kommunens ledere. Som politikere forholder vi oss til rådmannen, og offentlig polemikk med øvrige ansatte synes jeg ikke hører hjemme i avisa. Som politikere og ansatte må vi til enhver tid prøve å tilstrebe å jobbe mot felles mål – nemlig at kommunen vår skal være et godt valg for fremtida! Ny barneskole i Hegra bidrar definitivt til nettopp dette, at det blir stadig bedre å bo og leve i Hegra.


 

Skulle jeg komme inn i kommunestyret igjen etter høstens valg, vil det være en viktig prioritet for meg, da også som folkevalgt og skoleeier å framsnakke det vi får til, og er stolte av i Stjørdalskolene. Samt også ha fokus på de områdene innenfor denne sektoren som vi har utfordringer på. Det er en oppgave jeg ser frem til!

Avslutningsvis vil jeg nok en gang understreke at jeg er glad for å tilhøre et parti som slår ring rundt de skolene vi har i Stjørdal i dag.

Siv Sætran,

Senterpartiet