Nora (17) er en av flere ferievikarer under Kimen-sommer

Ferievikar Nora Skei Jensen (17) og Gunnar Uglem (Mdg) som leder komité levekår på besøk hos ferietilbudet Kimen-sommer.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Dette trives jeg med, smiler Nora Skei Jensen (17).

Hun er en av til sammen 11 ferievikarer som i sommer jobber med tiltaket Kimen-sommer.

Her har kulturetaten i Stjørdal kommune skapt et aktivitetstilbud for barn i sommer. Kimen-sommer er et aktivitetstilbud for barn fra første til fjerde skoletrinn.– Trivelig

Ferievikar Nora Skei Jensen er gruppeleder. Dette er andre året Ole Vig-eleven har sommerjobb i Stjørdal kommune.

– Veldig trivelig å jobbe med barn på Kimen-sommer. Og så er det veldig greit å kunne jobbe og tjene noen kroner, smiler Nora Skei Jensen.

Mye av pengene regner hun med vil bli brukt til å delfinansiere ny motorsykkel.

Gunnar Uglem fra Miljøpartiet de Grønne leder komité levekår i Stjørdal kommune. Levekårspolitikerne har et politiske ansvaret for oppvekst- og omsorgssektoren i Stjørdal kommune.

Uglem roser de ansatte i kommunen som har greid å skape sommerjobbtilbud til ungdom.

– Kimen-sommer er et slikt vinn-vinn-prosjekt, sier Gunnar Uglem.

Han konstaterer at prosjektet både gir aktivitetstilbud til barn og sommerjobb til ungdom.


 

Variert program

Kimen-sommer er ett av sommerjobbprosjektene som Stjørdal kommune er i gang med. Aktivitetene foregår med utgangspunkt i fritidsklubben Carbon i kulturhuset Kimen.

Denne sommeren vil rundt 90 unge være engasjert i sommerjobber rundt om i etater og private bedrifter i samarbeid med Stjørdal kommune.

Stjørdalspolitikerne har bevilget 200.000 kroner til sommerjobb-prosjektet og 100.000 kroner til sommeraktivitetene for barn gjennom Kimen-sommer.

Veronica Vedal som er koordinator for Kimen-sommer i kulturetaten, forteller at det legges opp til et variert program for barna som deltar.


Rekordmange ungdommer søker sommerjobb

250 ungdommer over 16 år har søkt om sommerjobber i Stjørdal kommune.

 

Det arrangeres turdager med besøk rundt om i stjørdalsdistriktet. Kimen-sommer har blant annet besøkt friområdet i Monsberga og Prestegårdshagen. Besøk ved Hegra Festning står også på programmet.