«Det gir håp om at enda flere kan la bilen stå og velge kollektivt»

Torgeir Anda.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

I seks år har Torgeir Anda fra Saksvik parkert bilen sin på et jorde ved bomstasjonen på Være, for å ta bussen til jobb. Etter hvert er det flere malvikinger som har fulgt eksempelet og tatt i bruk jordet som parkeringsplass på veien til og fra jobb og skole i Trondheim. Sist vinter opplevde bileierne at plassen de hadde tatt i bruk på eget initiativ ble brøytet. Etter flere runder med planlegging i de byråkratiske irrgangene har jordet fått status som pendlerparkering, eller innfartsparkering som er den offisielle betegnelsen.

I Malvik er det godt lagt til rette med pendlerparkering for overgang til bussene som går langs E6. Mens parkeringene langs fylkesvegen ikke har fungert godt nok. Nå er arbeidet i full gang med å bygge ny bussholdeplass og parkeringsplass på Være. Noe som er på høy tid dersom målet er å få flere til å velge buss. Det er helt nødvendig med godt plasserte parkeringsplasser langs busstraseene for å nå målet om nullvekst i privatbilbruken inn til Trondheim.


– Nå må vi virkelig bruke busstilbudet

Torgeir Anda har i åresvis jobbet for å få på plass en pendlerparkering på Være. I august er den på plass.

 

Fortsatt venter bileiere i Stjørdal på at billettsonegrensa på Gevingåsen fjernes. Den gir langt høyere pris fra Stjørdal enn det koster å ta buss fra Hommelvik. Det gjør at en god del parkerings-plasser brukes av passasjerer fra Stjørdal som kjører bil til Hommelvik for å parkere før de bytter til buss. Noe av denne langtidsparkeringen i Hommelvikkrysset og i sentrum kan reduseres dersom sonegrensa fjernes, og bussen koster det samme fra Stjørdal som i Malvik.

Det å legge til rette for at flere velger kollektiv transport er i og for seg ikke noe verken Stjørdal eller Malvik først og fremst må prioritere. Utfordringen med biltrafikken er en oppgave som Trondheim og Miljøpakken (Byvekstavtalen) bør finne gode løsninger på. Etablering av gode nok busstilbud, med sentralt plasserte pendlerparkeringsplasser, er en klar forutsetning for dem som i dag velger egen bil skal bytte til buss.

Selv om det har tatt altfor lang tid er det svært positivt at en permanent pendlerparkering etableres på Være, og at busstilbudet fra august forbedres i deler av Saksvik og på Vikhammeråsen. Det gir håp om at enda flere kan la bilen stå og velge kollektivt på reiser til og fra Trondheim sentrum. Men fortsatt vil privatbilen være nødvendig for mange på hele eller deler av de daglige kjøreturene.


Malvik vil ha mer penger fra Miljøpakken

Formannskapet vedtok mandag å be Miljøpakken bidra til ny gang- og sykkelveg fra Saksvikkorsen til Auntrøa.