«La det ikke bli en dødsulykke før noe skjer»

  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

I mange år har det vært planer om omlegging av fylkesveien. Initiativ har kommet fra kirka, museet, Stjørdal kommune og mange andre. Den minst farlige strekningen, fra fjernevarmeanlegget til Hognesaunvegen legges nå om. Den farligste delen av fylkesvegen: Prestmovegen fra Vegsletta via kirka/museet til Prestmoen legges ikke om i overskuelig framtid.

Lokale politikere – både de som er inne i sin siste kommunestyreperiode, og ikke minst de som velges for årene 2020 til 2023, anmodes om å presse på så ny vei kan bygges langs Evjegrøfta (nord for Værnes kirke og Stjørdal museum) for så å komme inn på Prestmovegen ved avkjørsel til Hammer planteskole.

Dersom fylkeskommunen også i fortsettelsen er like negativ til prosjektet, bør Stjørdal kommune vurdere å ta ansvar: bygg veien og nedgrader den til kommunal vei.

Mange – ikke minst eldre – kvier seg for å gå/sykle fra sentrum til kirka/museet. I forbindelse med arrangement i Kirkestallen krysser små og store veien, det samme skjer i museumsområdet, da museet har hus på begge sider av vegen. La det ikke bli en dødsulykke før noe skjer!

Jon-Anders Myrvang,

leder/Stjørdal eldreråd