Narkohunden Jed snuste seg fram til storfangst på Nabotåget

Narkotikahunden Jed markerte på en mann i 30-årene. I ryggsekken til mannen lå det nesten 5.500 narkotiske tabletter.   Foto: Tolletaten

Nyheter

– Dette er et stort beslag i vår målestokk, sier Hallgeir Bjørvik. Han er seksjonssjef for tollmyndighetene på Værnes.