Pensjonistpartiet stiller med kun fylkestingsliste i Stjørdal

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting. 

Nyheter

– Partiet Pensjonistpartiet hadde et ønske om å stille med kommunevalgliste i Stjørdal til kommunevalget, men vi klarte det dessverre ikke denne gang, sier gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting, Svein Otto Nilsen.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag vil han i Stjørdal bruke kreftene på fylkestingsvalget.

Nilsen minner om at Pensjonistpartiet er et politisk parti for hele befolkningen. Partiets fremste oppgave er å arbeide for gode levekår og en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge.

– Pensjonene må styrkes, slik at pensjonister og trygdede ikke mister kjøpekraft, sier han.