– Ikke slå ned prestekrave og kløver

Det er grovær til tross for manglende sol og varme, og prestekrave og kløver forsøker seg med pynting langs alle veger. Så kommer slåmaskina.

Kantslåtten i Realleen fremheves som en tilpasset kantslått i forhold til trafikkmengde og et eksempel til etterfølgelse.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

– Kantslåtten er viktig av hensyn til trafikksikkerhet, men den må kunne tilpasses den enkelte veis betydning. Hvilken bredde som skal ryddes må kunne varieres ut fra veiens trafikkmengde. Her er det endel å gå på også lokalt i Stjørdal, sier Morten Harper, i Stjørdal SV.

To ganger årlig

Det er tid for kantslått langs såvel riks- som fylkes- og kommunale veier. Det skjer to ganger i året. Bakgrunnen er trafikksikkerhet, hindre overraskelse for vegfarende på hjul.

– Kantslåtten er uheldig for et stort antall insekter. Mange snakker om dette, og det er viktig med et initiativ for å få gitt Statens Vegvesen beskjed om at det ønskes en mer skånsom kantslått. Her feies prestekrave og kløver ned, uten hensyn til behovet for ryddinga og ikke minst et insektsmangfold. Det er klart viktig å vurdere bredden av kantslåtten ut fra veiens trafikkmengde, sier Harper.

Morten Harper i SV mener at kommunen bør være mer skånsom med kantslåtten.   Foto: Jan Erik Sundøy

 

Ryddes for mye

Harper sier at veier har mye å gå på her for å gjøre trafikksikring gjennom kantslåtten bedre, det vil si en mer tilpasset slått, og da er det snakk om bredden på slåtten.

– Veier med mindre trafikkmengde kan absolutt ha en mer skånsom kantslått, men jeg vil si det også langs kommunale veier ryddes for mye.

Unntaket ser man, for eksempel i Reealleen der er vegetasjonen i veikanten hensynstatt i forbindelse med kantslåtten.

–Dette et eksempel for også mange andre strekninger i kommunen. Vi må ha strekninger uten kantslått av hensynet til artsmangfoldet.

Oppgitt

Harper sier han også møter folk som er oppgitt over måten kanslåtten utføres på.

Han ser også at det ligger sparte kommunale kroner i en mer skånsom kantslått, og han vil forfølge saken i politiske fora etter ferien.