Stadig flere velger yrkesfag:

Derfor velger Ellen Sofie (15) og Marie (16) yrkesfag til høsten

Ellen Sofie Otivar og Marie Nyland Næss har begge valgt yrkesfag til høsten.   Foto: Victoria Skjemstad

Nyheter

Førsteinntaket til de videregående skolene er klart, og tall viser økende interesse for yrkesfag.