Her ender veien i et spørsmål

Siste del av Øyanvegen ved næ'ringsområdet på Øysletta ender i ingenting. 

Nyheter

Nye Øyanvegen ender i ingenting ved nærings-området på Øysletta.

Trondos er godt igang med bygging av sin nye byggvarebutikk, Obs Bygg på Veisletta. Veien inn til dette nye næringsområdet er ferdig. Fortsettelsen av veien, den ender i ingenting; et spørsmål...

Skal kobles på

– Det ligger i planen at denne nye veien skal kobles på Hognesaunevegen i sør, krysse denne og fortsette sørover for å kobles på dagens kirkeveg, sier Arild Moen som er fungerende etatsjef teknisk drift i Stjørdal kommune.

Her foreligger det så langt ikke noen avtale mellom kommunen og grunneier når det gjelder veigrunn for fortsettelsen av nyveien. Det er forklaringa på hvorfor nyveien inn til næringsområdet i dag ikke er koblet på Hognesdaunvegen.

Ny veg til kirka

For noen år siden bygde Stjørdal kommune ny vei, Øyanvegen, mellom E 14 og Kirkevegen, tett på innkjøringa til Stjørdal sentrum ved Coop Extra.

Så kommer etableringa av næringsområdet Veisletta, tett på østsida av Øyanvegen. Det nye næringsarealet utløses ved bygging av ny vei ganske så tett på, og øst for Øyanvegen.

Må avklares

Planene er at denne nye veien som kobles i nord på Øyanvegen, ikke bare skal ta trafikken inn til Veisletta næringsområde, men fortsette sørover og krysse Hognesaunvegen for deretter å kobles på Kirkevegn ved bebyggelsen lengst sør og på vestsida av Kirkevegen.

Her gjenstår avklaringer mellom Stjørdal kommune og grunneier før kommunen kan få på plass en fullstendig realisering av nyveien.