Vil ha gratis buss for barn og unge

SVs Morten Harper og bussjåførene Per Arvid Ravlo og Lars Ivar Fridtjofsen håper på et prøveprosjekt med gratis buss for barn og unge og at det vil være med på å skape gode bussvaner og redusere bilbruken.  Foto: Runar Vollan

Nyheter

SVs førstekandidat foran høstens kommunevalg i Stjørdal, Morten Harper, har et ønske om å styrke lokalbussen.

- Lokalbussen er viktig for transporten i Stjørdal, både som transporttilbud og miljøtiltak, sier Harper.

Et av punktene i partiets valgprogram er at det skal være godt mulig å basere seg på buss for å reise fra de forskjellige delene av Stjørdal, både til og fra sentrum.

- Vi ønsker at det skal gå flere busser, sier han.

Harper mener det er viktig at bussene går både morgen, ettermiddag og kveld slik at om du skal handle, på arbeid, kino eller trening så går det an å reise med buss både til Skatval, Hegra, Skjelstadmark, Lånke inn til Stjørdal.

- Og naturlig vis, om du skal fra Skatval til Lånke så bør det gå an også, eventuelt med et busskifte, sier han.

Øker frekvensen

Det handler om å øke frekvensen for å ha et godt alternativ til bil.

- Hvis det går to busser om dagen, blir det litt lite å basere seg på. Vi må styrke de rutene vi har. Nå er det slik at det er AtB i fylket som lager rutenettet, men så kan kommunen, som er med i bildet, også være med på å legge premissene for det, sier han.

Gratis for barn og unge

I tillegg er det én ting SV ønsker å løfte opp som Harper mener at kommunen kan være med og bruke penger på. Det er å prøve ut gratis bussbillett i Stjørdal for barn og unge opp til 15 år.

Han mener det kan gjennomføres ved at kommunen betaler bussbilletten. Harper håper å få flertall og gjennomslag for forslagene når de blir tatt opp til høsten.

- Dette er noe vi virkelig står bak, sier han.

Minibusser

Det handler også om å lage gode reisevaner.

- Det virker i hvert fall slik at alle i ord er enige om at man må satse mer på buss, og at den er bedre transport enn bil. Da må dette tas på alvor, sier Harper.

For eksempel er det satt et mål i sentrumsplanen at mer av transporten til og fra sentrum skal være med buss og mindre med bil.

- Da må vi legge forholdene til rette for det og styrke det lokale busstilbudet. Bussene bør tilpasses til behovet, at man ikke kjører med store busser på alle disse rutene, men heller bruker mini-busser med flere avganger, sier han.

Han understreker at informasjon og tilgjengelighet er kjempeviktig.

- Vi hører stadig om ledig kapasitet fra skolebussene som har et stort, omfattende rutenett som også er åpen for andre reisende. Disse bussene har mange stoppesteder, sier han.

Han har merket seg at det er mange partier som snakker om at det er viktig å satse på buss.

- Jeg håper jo at man blir med på handling da og at det ikke bare blir med ordene, sier han.