Camping verboten i Hommelvik

Dette forbudsskiltet er satt opp for parkeringsplassen ved det nye renseanlegget ved båthavna på Nygården. Samme skilt vil bli satt opp ved parkeringsplassen i Stasjonsfjæra.  Foto: Trond Nøstberg

Malvik har minst like mange severdigheter og fritidstilbud som mange andre mellomstore kommuner.

Nyheter

Det er ikke populært hos alle at bobilturister finner veien ned til Stasjonsfjæra i Hommelvik for overnatting. Nå varsler kommunen at det vil komme opp skilt med «camping forbudt, no camping, camping verboten» for å stoppe fricampingen. Det samme skiltet med forbud er allerede satt opp på parkeringsplassen ved Midtsandtangen friluftsområde og ved det nye renseanlegget på Nygården.

Argumentene er at bobilturister og eiere av campingvogner har godt nok tilbud ved de to campingplassene i kommunen. Nå er det slik at ikke alle turistene som passerer gjennom Malvik ønsker å stå hver natt på campingplass. Litt av friheten er å kunne parkere for overnatting på steder nettopp som ved Stasjonsfjæra. Et forbud mot camping vil neppe sende tyske, svenske og norske turister inn portene på campingplassene. Trolig vil de fleste velge å kjøre videre uten å stoppe i Malvik. Kunsten er å gi turistene en grunn til å bli litt lenger, noen timer eller et døgn ekstra, slik at de kan bli best mulig kjent med stedet de besøker.

Malvik har minst like mange severdigheter og fritidstilbud som mange andre mellomstore kommuner. Bortsett fra to campingplasser og et hotell er det lite som tilbys veifarende turister. Det som mangler er god nok informasjon og skilting til gravhauger, museer, friluftsområder, handels- og servicetilbud. På parkeringsplassen i Stasjonsfjæra er det god mulighet til å gi informasjon til de som allerede har valgt å stoppe i Malvik.

Et alternativ til forbud er å etablere tilbud turistene fristes til å benytte. I Hommelvik kunne båtutleie og sjøfiske være et slikt tilbud. Hjemstedet til tidligere statsminister Johan Nygaardsvold, sammen med den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i området, burde også vært mer synlig for andre enn lokalbefolkningen. Det samme med Jakobsli museum, Mostadmark Jernverk, Fjølstadtrøa husmannsplass, Mariakirka i Mostadmark og ikke minst friluftsområdene på Midtsandtangen, Stavsjøen og Malvikstien, Homlastien med Storfossen og Pilegrimsleden gjennom kommunen.

Turister som besøker Malvik burde også få enklere tilgang til historien om det omfattende industrisamfunnet som fortsatt preger deler av Hommelvik. Nå er det ikke aktiviteter som nødvendigvis vil gi penger direkte i kassa. Men dersom turistene som kommer innom Malvik, på vei til mer turistvennlige steder, får en grunn til å bli litt lenger vil det helt sikkert dryppe litt på lokale næringsdrivende. Men da må de ønskes velkommen og ikke avvises med forbudsskilt.