Asfalt på fylkesvegene i Stjørdal

Kåre Børseth på Rådalsvegen i Skjelstadmark som går i oppløsing under teleløysinga hver vår. Bildet er tatt våren 2016.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

DEBATT

Mange bygdeveier i Stjørdal er i en elendig forfatning i vårløsninga. Dette må vi fă rettet på. En slik vei er Fv30 Kleven-Skjelstad i Skjelstadmark.

Denne veien har en økt trafikkmengde med skolebuss og tungtrafikk med melkebiler og tømmertransport fra store skogområder fra Rådalen. Fra samme område er det etablert hytter med stor trafikk. Fv30 er også en gjennomfartsvei fra Skjelstad boligfelt.

Det er ikke akseptabelt lenger at ei bygd må slite med at deres vei går i oppløsning hver vår. Spesielt når vi ser at fylkets prioritering er at alle fylkesveier skal få fast dekke innen kort tid.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen sitter også i fylkestinget og har dermed ganske stor påvirkningsgrad i sånne saker. Han er rette person til å snakke bygdene sin sak.

Dette er i høyeste grad trafikksikkerhet. Det er også viktig at bygdene får ta del i framskrittet som gode veier betyr.

Jeg foreslo dette i et møte i det kommunale trafikksikkerhetsutvalget. Her ba jeg Stjørdal kommune om å ta kontakt med fylkeskommunen og forklare den vanskelige situasjonen våre bygder er kommet opp i.

Medlem i trafikksikkerhetsutvalget i Stjørdal.

Kåre Børseth