Misjonskirka stresser ikke med salg

Det gamle misjonskirkbygget bak Norplasta på Tangmoen er fortsatt ikke solgt.

Misjonskirkas kirkebygge ved Gråelva.   Foto: Jan Erik Sundøy(arkiv)

Nyheter

– Eiendommen er ikke solgt, og forsåvidt haster det ikke for oss. Snart et års tid har eiendommen ligget ute for salg, men vi er så langt ikke kommet imål. Det haster heller ikke, menigheten har fortsatt sin aktivitet og virksomhet her, og det fungerer godt, sier Jan Elverum, leder i menigheten.