Nå står bedehuset tomt

–Vi sliter med å forsvare utgiftene til bedehuset, sier Per Fedje. Han har dobbeltrollen som sekretær og kasserer i styret for bedehuset i Skjelstadmark. Kanskje må vi selge.

Vi trenger yngre krefter som kan ta over driften av bedehuset vårt. Det sier f.v. Jorunn Gresseth, Olav Gresseth, Håkon Sørhald og Per Fedje.- Vi tror det er mange i bygda som vil bevare det.   Foto: Arnulf Gresseth

Nyheter

I trettiåra og i tida etter krigen var det ikke langt imellom hvert bedehus ute på bygdene. Det fantes over tre tusen bedehus over det ganske land. På mange steder var det kanskje det eneste kulturtilbudet beboerne i bygda hadde.