- Det er ikke holdbart å bo under slike forhold

Langs denne strekningen i Hegra er det blitt lovet asfaltering i 13 år. Like lenge har Tormod Flåbakk og naboene klaget på støvproblematikken.  Foto: Guro Storli Aune

De må ha brukt minst like mye ressurser til å ordne opp vegen i løpet av årene, som det ville kostet dem å legge asfalt.

Nyheter

I 2006 flyttet Tormod Flåbakk og familien til huset i Ingstadveien, også kjent som fylkesvei 26 i Hegra. Siden den gang har de blitt lovet asfaltering av vegen, uten at noe har skjedd.