Krasjet med 2,3 i promille, mistet førerkortet for alltid

Nyheter

En trondhjemmer ble i april stoppet med 2,3 promille. Nå er vedkommende fratatt førerkortet på livstid.

Sør-Trøndelag tingrett har nylig dømt en mann til 36 dagers fengsel etter at vedkommende ble stoppet med 2,3 i promille i Hommelvik i april. Mannen hadde da krasjet i en mur i et boligfelt.

I tillegg fikk mannen en bot på 30.000 kroner, fastsatt etter inntekt fra året før.

Tap av førerretten for alltid

Siden domfelte også ble dømt for promillekjøring for andre gang i løpet av fem år sier forskriften at han skal tape retten til å føre motorvogn for alltid.

Domfelte samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom, og vedtok dommen på stedet.