– Vi vil ikke ha trafikk gjennom gårdsplassen

Tara Haugom Johansen, Line Haugom og Leif Bjarte Jerpstad ønsker ikke ferdsel til Skarsjøen gjennom gården.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

Det sier grunneier Leif Bjarte Jerpstad og henviser badegjestene og turfolk til stien som går fra parkeringsplassen nedenfor Litjtrøa.