Debatt:

«Det å stille spørsmål om noens troverdighet bør sitte – og sitter langt inne»

Ordføer Ivar Vigdenes mener grendeskolene blir en viktig sak i årets valgkamp også.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Ivar Morten Hansen angriper sin sambygding og min partifelle Siv Sætran for å ta opp grendeskolespørsmålet i årets valgkamp i torsdagens utgave av Bladet. Dette er jo «avklart og lagt dødt» ifølge ham. Det fortjener en kommentar.

Grunnen til at jeg nå også velger å ta til pennen i denne saken er at det minner meg mistenkelig om den situasjonen vi hadde før valget i 2015. Også da oppfordret vi sterkt velgerne som ønsket å beholde grendeskolene om å vurdere partivalget nøye, og tillot oss å stille spørsmål ved Arbeiderpartiets troverdighet i denne saken. Det å stille spørsmål om noens troverdighet bør sitte – og sitter langt inne. Vi følte vi slettes ikke gjorde det uten grunn – på samme måte som vi nå føler at grunnen ikke har blitt noe mindre – snarere tvert i mot.

På dette tidspunktet (og jeg kan da helt konkret anbefale alle om å gå inn og lese min åpne facebook-oppdatering fra 27. mai i 2015 med kommentarer) gjorde jeg det samme som Siv Sætran har gjort nå. Og som svar mottok jeg den eksakt samme responsen fra flere av mine daværende eller tidligere sambygdinger fra Arbeiderpartiet. Eller for å sitere ordrett: «Lokalpolitisk propaganda på et lavmål. Denne kunne du spart deg for» fikk jeg blant annet høre.

2 år etterpå fikk vi fasit: fra kommunestyrets talerstol fikk vi beskjeden lest opp: enten ble Senterpartiet med på å innføre eiendomsskatt – eller så ville Arbeiderpartiet legge ned alle grendeskolene. Representanten ovenfor ble stående som utbryter i eget parti og som ikke støttet det sistnevnte. Dette gir jeg ham i dag all ære for. Poenget er allikevel ikke dette, men at en stemme på ham i 2015 (like mye som på Ivar Morten Hansen i 2019) da som nå beklageligvis ikke bare gir en stemme til de som personer, men også på Arbeiderpartiet som parti. En person som stemte på Arbeiderpartiet etter disse personene eller partilederens forsikringer i 2015 bidro dermed ulykkelig nok til økt representasjon for det motsatte syn – uavhengig av hva disse sto for. Slik fungerer et partidemokrati.

Blant de som støttet nedlegging av alle grendeskolene i 2015 (til tross for de samme forsikringer før valget) var Arbeiderpartiets nåværende ordførerkandidat.

Jeg tror Ivar Morten Hansen må akseptere at en så dramatisk situasjon som vi opplevde i 2017, og som nesten kom til fullbyrdelse av samme grunn, blir gjort til gjenstand for oppmerksomhet også i årets valg. Så blir det til syvende og sist opp til velgerne å veie tillit og troverdighet.

Senterpartiet ønsker ingen nedlegging av grendeskoler, hverken i Forradal, Skjelstadmark eller Elvran. Vi ønsker å støtte en privat skoleetablering i Flora.

Vi ønsker velferd og vekst. I by og bygd. Uten eiendomsskatt.

Ivar Vigdenes

Ordfører (Sp)