Kjører vekk avfall, men vet ikke når de blir ferdig

Statkraft Varme har lagret 5000 tonn avfall fra Skottland i Muruvik.   Foto: Arkiv

Nyheter

Statkraft Varme kommer heretter ikke til å lagre importert avfall på Muruvik Havn på sommeren. Men Snorre Søntvedt Gangaune er klar på at de ikke har fått noe forbud mot lagringen på Muruvik Havn.