Slik blir Ingrid Aunes begravelse

Ingrid Aune begraves i Hommelvik kirke førstkommende tirsdag. Det er ventet at bortimot 800 personer deltar på seremonien.   Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Tirsdag samles venner og bekjente i Hommelvik kirke for å ta et siste farvel med den avdøde malvikordføreren.

Begravelsen starter klokken 13 og kommunens to sogneprester, Geir Henrik Gravaas og Ingrid Bolstad Kunzendorf vil forrette.

– Det blir en stor og spesiell seremoni og begge ønsket å være til stede, sier kirkeverge i Malvik, Olav Jørgen Berg.


 

Regner med 800 deltakere

Han regner med at mange ønsker å følge Aune til hennes siste hvilested, og har tatt høyde for at rundt 800 personer vil være til stede. Kirkens kapasitet er på 330 sitteplasser og om lag 150 av dem vil være reservert til familie, nære venner samt deltakere fra hennes offentlige liv. Seremonien vil derfor vises på en storskjerm utenfor kirken og i bedehuset like ved.


 

Berg sier det vil bli tilrettelagt slik at deltakerne kan stå eller sitte i skråningen opp mot skoletomta.

– Folk som er dårlig til beins kan følge seremonien fra bedehuset, sier kirkevergen.


 

Vis hensyn

Hommelvik kirke vil være stengt fram til klokken 12 på den aktuelle dagen. Berg opplyser at deltakere med reserverte plasser vil slippes inn først.

I et informasjonsskriv henstiller kirken i Malvik alle om å vise hensyn når det gjelder bruk av mobiltelefon og hva som publiseres på nett. Bladet og flere andre medier vil sende deler av begravelsen direkte og det er satt av egne plasser bakerst i kirken til pressen.

Minnesamvær


 

Etter jordfestelsen på kirkegården vil det bli avholdt et minnesamvær i Bruket kulturhus. Samlingen er åpen for alle og ledes av Bjørn Stuevold og Rakel Sivertsen.

Parkering

Politiske venner av Aune opprettet nylig «Stiftelsen Ingrid Aunes Minnefond». Familien har uttrykt at de i stedet for blomster i begravelsen ønsker en gave til dette fondet. På Facebook har familien gjennom Aunes venner formidlet at de som ønsker det gjerne kan ta med én blomst. I Facebook-meldingen heter det at Aune elsket mangfold og at det ikke trenger å være en rose. Blomsten kan legges ned på graven eller andre steder etter seremonien.


Har opprettet minnefond:

– Vi vil ivareta Ingrids hjertesaker

 

Kirkevergen minner om at det kan bli begrenset med parkeringsmuligheter i Hommelvik tirsdag. Johan Nygaardsvolds gate forbi kirken blir stengt for trafikk, og i Reidar Jenssens gate vil det bli parkering forbudt.

Til Bladet opplyser virksomhetsleder Sturla Jakobsen ved FDV kommunalteknikk at det vil være mulig å parkere på grusbanen på Øya og på kommunens eiendom på Nesset.

– Vi kommer til å ha ut vakter og sperrer av enkelte gater. På våre hjemmesider blir det lagt informasjon om hvor det er mulig å finne parkeringsplasser. Det er varslet regn og dårlig vær og vi har valgt å skaffe transport til de som skal i kirka. Vi setter opp buss fra både Øya og Nesset, sier han.