Leder:

«La Nye Veier få jobbe med E14»

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes og meråkerordfører Kari Anita Furunes vil ha Nye Veier as inn på E14.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Statsselskapet Nye veier gjør en imponerende jobb med E6-utbyggingen sør og Nord for Trondheim. Om kort tid starter byggingen av fire felt og nye tunneler gjennom Malvik og Stjørdal. Neste år starter byggingen av motorvegtunnel gjennom Forbordsfjellet mellom Stjørdal og Åsen.

Nye Veier har allerede bevist at selskapet kan bygge hovedveier både raskt og kostnadseffektivt, noe som ligger i mandatet Stortinget har gitt selskapet. Motorvegutbygginger som var beregnet å ta 17 år, gjøres unna på 12 år.

Statsselskapet Nye Veier er opprettet som en «konkurrent» til Statens vegvesen når det handler om utbygging av hovedvegene våre. Stordriftsfordeler og sammenhengende utbygging av lengre vegstrekninger er stikkord som skal gi både kostnads- og samfunnsnytte. Mye tyder på at oppskriften faktisk virker.


 

Basert på erfaringene med E6-utbyggingen i Trøndelag, skulle det virkelig være interessant å se hva Nye Veier kunne få ut av dette beløpet på E14. Det gjelder kostnader, men ikke minst tidsplan framover. For det er ikke tvil om at tida allerede er i ferd med å løpe fra E14 når det handler om trafikksikker standard.

Her øker nå trafikkmengden så sterkt at vegplanene praktisk talt blir utdatert før de er over. Mellom 2016 og 2017 økte trafikken på E14 gjennom Meråker og Stjørdal med formidable 7 prosent! På en nybygd veg som tas i bruk, regner myndighetene en trafikkvekst på 1 prosent som normal. På E4 øker trafikken dramatisk mye mer. Og det er særlig tungtrafikken som skremmer.

E14 er både gjennomfartsåre mellom Norge og Sverige og lokalveg. Det er slet ikke rart at mange synes det er både uhyggelig og ubehagelig å ferdes langs deler av europavegen.Skjer den noe her, rammes lokalsamfunnet veldig sterkt. Bare i sommer har E14 mellom Meråker og Stjørdal vært stengt tre ganger etter alvorlige ulykker. Da blir Meråker i praksis helt isolert med de følger det får for folk og arbeidsliv.

Vegmyndighetene er oppmerksomme på problemene E14 representerer. Men pengene som er bevilget hittil, har bare rukket til klattvise utbedringer. En fullstendig standardheving på E14 synes å være i det blå.

Derfor har meråkerordfører Kari Anita Furunes og stjørdalsaordfører Ivar Vigdenes åpenbare poenger når de vil koble Nye veier på E14. Her skisseres det investeringer på 3,5 milliarder kroner i opprusting av europavegen på slutten av vegplanperioden mot 2019. Men det finnes ingen samlet plan for opprusting av den viktige hovedferdselsåren mellom Sverige og Midt-Norge gjennom Stjørdal og Meråker.