Gry lanserer sin egen hvitmuggost

Etter ganske kort tid i formene er osten så håndfast at Gry Fornes kan vende den.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Gry Fornes på Fornes gård lanserer sin første ost for salg i slutten av denne måneden. Etter en del prøving og feiling, har de funnet fram til en hvitmuggost som har fått navnet «Skarven».