Debatt:

«Hegra ungdomsskole – et mulig offer for hestehandel?»

Hegra ungdomsskole.   Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Arbeiderlagene i Hegra er igjen blitt samlet, og vi jobber sammen til det beste for Hegra og resten av kommunen.

Ny barneskole i Hegra har vært en av hjertesakene til Hegra arbeiderlag i mange år. Vi er selvsagt veldig glade for at byggingen av skolen endelig er i gang, selv om det er mange år på overtid. Arbeiderpartiet vil jobbe for at de andre nedslitte skolene i kommunen skal slippe å vente like lenge på oppgradering eller nybygg.


 

Arbeiderpartiet i Stjørdal er atter samlet, og er et sterkt lag. For å være sikker på at spørsmålet om grendeskolene skulle være bredt forankret i partiet, valgte man denne gang å behandle spørsmålet om grendeskolene i eget representantskapsmøte. Der ble det gjort enstemmig og eksplisitt vedtak om at grendeskolene skal bestå. Enstemmig! Er det en ting jeg er helt sikker på, så er det at det løftet ikke vil bli brutt, for ingen i Ap vil ønske å bevege seg uti den «krigssonen» nå når roen igjen har senket seg. I stedet ønsker partiet å bruke energien på å jobbe for at Stjørdals innbyggere skal tilbys gode tjenester i alle livets faser. Herunder vil Arbeiderpartiet øke bemanningen i skolene, og satse på tidlig innsats i alle livets faser. Uten eiendomsskatt!

Saken fortsetter under bildet.

Toril Kringen.  Foto: Jan Erik Sundøy

 

Fra Arbeiderpartiets side er ballen om grendeskolene lagt død. Grendeskolene skal bevares!

Velgerne i Hegra har derimot grunn til å være bekymret for ungdomsskolen sin. Det er i hvert fall undertegnede.

Det er riktignok vedtatt at ungdomsskolen nå skal rehabiliteres, men vi har jo sett tilfeller på at saker raskt kan bli omgjort av de borgerlige. Blant annet ble det straks etter forrige valg inngått en samarbeidsavtale mellom de borgerlige om at det skulle bygges en 1-10-skole i Hegra. Den dårlig skjulte baktanken hos flere av de borgerlige partiene var at skolen skulle bygges stor nok til at den kunne romme elevene fra grendeskolene den dagen ungdomsskoleelevene ville bli flyttet til Stjørdal.


En bekymret far til en frustrert datters tanker:

«Jeg gidder ikke rekke opp hånda for å spørre om hjelp lenger»

 

Arbeiderpartiet har alltid vært tydelig på at ungdomsskolen i Hegra skal bestå, og var også sterkt imot sammenslåingen til en 1-10-skole. I den saken valgte heldigvis 2 hegrasbygger i Sp å stemme mot sitt eget parti, slik at vi nå bygger en ren barneskole. Flere av de borgerlige partiene i Stjørdal har uttalt at de ønsker å flytte ungdomsskoleelevene i Hegra ned til Stjørdal. Det er derfor en reell fare for at Hegra ungdomsskole er en av sakene som SP er villig til igjen å legge på forhandlingsbordet dersom de borgerlige vinner valget.

Tør du risikere at Hegra ungdomsskole blir et forhandlingskort? Det er ditt valg 9. september.

Toril Kringen

Leder i Hegra Arbeiderlag og kommunestyremedlem