– Viktig at ungdom stemmer ved valget

Nora Stein Baustad og Henrik Josteinsson Myhr oppfordrer alle unge til å bruke stemmeretten sin ved kommunevalget i høst.  Foto: Jon Håkon Slungård

Det er viktig for lokaldemokratiet at vi unge bruker stemmeretten vår. Det er på den måten vi kan bli hørt.

Henrik Josteinsson Myhr
Nyheter

Senterungdommen har en klar oppfordring til alle ungdommer. Bruk stemmeretten din, og gjør det gjerne før valgdagen om du er student.

Mandag 9. september avgjøres det hvem som skal styre våre tre kommuner de fire neste årene. Men allerede fra førstkommende mandag er det mulig å forhåndsstemme.

Nora Stein Baustad og Henrik Josteinsson Myhr fra Senterungdommen vil nå oppfordre alle unge til å bruke stemmeretten sin.

– Det er viktig for lokaldemokratiet at vi unge bruker stemmeretten vår. Det er på den måten vi kan bli hørt. Så derfor blir det ekstra viktig at vi stemmer. Og for mange av ungdommene vil det være lurt å forhåndsstemme, da en god del ikke er i Stjørdal eller sin hjemkommune på selve valgdagen, sier Henrik Josteinsson Myhr, som står på 23. plass på Senterpartiets liste i Stjørdal.

Åpent på helg

I Stjørdal starter muligheten for å forhåndsstemme allerede på mandag i rådhuset. Men uken etter åpner stemmelokalet i Kimen, og da blir det åpningstider både på ettermiddag og på helg.

Også i Malvik og Meråker blir det muligheter for å avgi sin stemme fra og med førstkommende mandag, begge plassene i rådhuset.

I Malvik blir det også muligheter for å avgi stemme andre steder i kommunen på gitte datoer.

Slipper til ungdommen

Både Nora og Henrik er opptatt av å poengtere at vi er heldige som bor i Norge og at vi kan si og mene det vi vil.

– Men hvorfor har dere engasjert dere i lokalpolitikken?

– Vi er selvsagt samfunnsengasjerte. I Senterungdommen har det i lang tid vært en tradisjon for at moderpartiet tar oss med på laget. Blant annet har vi flere representanter i komiteen som har jobbet med programmet for valget. Vi blir sett og hørt, og har veldg god støtte fra partiet lokalt og Senterungdommen nasjonalt, sier Nora Stein Baustad.

– Hva er deres fanesak foran høstens kommunevalg?

– Psykisk helse blant ungdom er viktig for oss, noe det også er for Senterungdommen nasjonalt. Da tenker vi på mer tilstedeværelse av helsesøster på skolene, helsestasjonen og en egen skolepsykolog i kommunen. Det er viktig for oss, sier Nora og Henrik, som nok en gang oppfordrer alle førstegangsvelgere og unge i Stjørdal til å bruke stemmeretten, og fortrinnsvis lista til Senterpartiet.