Nye Veier-sjefen står fast ved sin E6-beslutning

Slik skisseres de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge over Homla ved utløpet av Stavsjøfjelltunnelen.   Foto: Skisse: Nye Veier as, Multiconsult, Acciona Construccion

Nyheter

– Vi har lagt fram vår innstilling. Den står vi på, sier Johan Arnt Vatnan.