Debatt:

«Grendaskolene – nok en gang»

Ivar Morten Hansen i Skjelstadmark Arbeiderparti.   Foto: Privat

Nyheter

Kjære Ivar Vigdenes. Jeg syns det er bedrøvelig at du skriver et leserinnlegg hvor du sår tvil om kredibiliteten til meg og mine meningsfeller omkring nettopp grendaskolene. Sp tok kampen for grendaskolene på sin arena. Vi meldte oss inn i Ap og tok kampen for grendaskolene på vår arena. Jeg vil også anbefale velgerne å lese ditt innlegg på Facebook av 27. mai 2015. Hele bakgrunnen for det innlegget var at Ap i programmet fra 2015 hadde tatt ut formuleringen «Grendaskolene skal bestå». Det er ikke situasjonen i dag.


 

Arbeiderpartiet har for kommende periode programfestet følgende:

«Grendaskolene skal bestå.»

Ap vedtok enstemmig punktet «Grendaskolene skal bestå» i partiprogrammet for kommende periode. Som ordfører og kommunestyrets leder forstår du godt betydningen av at dette var et enstemmig vedtak. Det betyr at det nå er full enighet om dette punktet. Om du fortsatt er i tvil om hva som står i Ap sitt partiprogram på dette punktet, gå gjerne inn på www.stjordal.arbeiderpartiet.no og klikk deg inn på Politikk. Der kan du lese partiprogrammet i sin helhet. Elvran skole er en grendaskole og omfattes selvfølgelig også av dette programpunktet.

Jeg vil understreke – siden du formulerer at jeg angriper min sambygding Siv Sætran – at det har jeg ikke gjort. Tvert imot har jeg påpekt at Senterpartiet og Ap er enige omkring grendaskolene. Da syns jeg det er lite hensiktsmessig å fortsette å debattere dette.

Vedrørende grendaskolene kan det være mer hensiktsmessig om Sp spør de partiene som fortsatt ikke har stått frem med sitt standpunkt for kommende periode. Spør Høyre, KrF og Frp. Derfra har det vært helt stille. Hvilket standpunkt har de til grendaskolene, i kommende periode? Hva tenker de om Elvran skole?


 

I partiprogrammet til Ap står også følgende:

«Vi (les Ap) vil ikke innføre eiendomsskatt».

Dette finner du i programmet på ovennevnte webside. Du finner det også i programmet som vi deler ut på våre valgkampstands. Du er hjertelig velkommen til å svinge bortom eller ta kontakt på annen måte om noe skulle være uklart.

Jeg mener det må være positivt at Ap og Sp er enige om grendaskoler og eiendomsskatt. Derfor opplever jeg det som merkelig at Sp søker å skape en avstand mellom partiene på disse områdene. Det er en avstand som ikke lenger eksisterer.

Kjære Ivar (Vigdenes), Siv Sætran og Sp. La oss heller benytte spalteplassen i avisa til å belyse områder hvor det eksisterer uklarhet om hvor partiene står. Det tror jeg også velgerne ønsker. La oss heller debattere temaer som:

  • Tidlig innsats i skole og barnehage?
  • Nedlegging av kommunale barnehager?
  • Kvaliteten på Stjørdal kommune sine omsorgstjenester?
  • Privatisering av omsorgstjenester?
  • Byggehøyde i sentrum?

Dette er aktuelle tema fra avisartikler den siste tiden. Dette er tema som ligger foran oss, og ikke tema vi har lagt bak oss.

Arbeiderpartiet går til valg på:

  • Tidlig innsats i alle faser. Det vil si: En trygg oppvekst og en verdig alderdom. Derfor ønsker vi flere ansatte – både i oppvekstsektoren og innen omsorg.
  • Flere faste heltidsstillinger og tiltak mot sosial dumping.
  • Vi vil ikke innføre eiendomsskatt.
  • Grendaskolene skal bestå.

Ivar Morten Hansen

Ap-medlem og skjelstadmarking