Grendeskole-debatten: «Det var en intens periode, og telefonen var nærmest rødglødende til tider»

Fremskrittspartiets Nelly Anita Lian.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Grendeskolene er igjen blitt tema, ikke overraskende siden det nå er valgkamp og stemmesanking som gjelder. Det kan derfor være litt greit å ha fakta foran seg, når man kaster ett aldri så lite tilbakeblikk på behandlingen i kommunestyret 18. mai 2017.

Forut for dette kommunestyret var det mye engasjement, og mange diskusjoner, både internt i Stjørdal Frp og også blant samarbeidspartiene, naturlig nok.

Det var en intens periode, og telefonen var nærmest rødglødende til tider, og det strømmet inn e-poster 24-7. Med for det meste saklig og godt innhold, men det kom også noen e-poster som kanskje ikke var helt innertier i forhold til språkbruk og uttrykk.


 

Uansett, vi i Stjørdal Frp gikk flere runder med oss selv, og kom fram til, rett før kommunestyremøtet, at vi ville foreslå å legge ned Flora Oppvekstsenter, og beholde skolene i Forradal og Skjelstadmark. Dette fikk vi gjennomslag for fra samarbeidspartiene, og to grendeskoler fikk bestå.

Hvis vi i Frp ikke hadde tatt disse ekstra rundene internt, ville resultatet vært tre nedlagte grendeskoler i dag, og jeg må få lov å si at jeg som gruppeleder er svært glad for at to av tre grendeskoler fikk bestå.

Det engasjementet som ble vist i denne perioden fra elever, foresatte, ansatte, og andre var helt fantastisk, og jeg ønsker meg lignende engasjement når vi nå går inn i en ny kommunestyreperiode, med saker som har stor betydning for Stjørdal og utviklingen framover. Enten det er eldreomsorg, skolemat, samferdsel, barnehager, næringsutvikling, eller annet.


 

Det er innbyggerne på Stjørdal som skal legge lista, så må vi som er folkevalgte jobbe for at vi klarer å komme over lista, uavhengig av om den er lav eller høy. Og vi i Frp er lydhøre, det tror jeg vi har bevist.

Nelly Anita Lian

Ordførerkandidat Stjørdal Frp