Debatt:

«Det å ha en aktivitør på enheten gir et løft i positiv retning»

Monika Renå Rønsåsbjørg, listekandidat for Stjørdal Senterparti.   Foto: Privat

Nyheter

Senterpartiet vil at det skal legges til rette for likeverdige og gode helsetjenester i kommunen. I dag er det kun aktivitører på Halsen sykehjem, vi i Senterpartiet vil jobbe for at det skal bli et tilbud også på flere av våre kommunale enheter, fortrinnsvis i første omgang på våre bosentre.

Hvorfor er det viktig med aktivitører på sykehjem/bosenter?

Personsentrert omsorg blir satt i fokus, ved at alle kartlegges når man flytter inn på sykehjemmet, der det legges vekt på hva de likte å gjøre mens de bodde hjemme. Det er viktig å opprettholde disse aktivitetene, tross sykdom og mindre deltakelse etter hvert. Det er her aktivitørene kommer inn, de kan sørge for å opprettholde disse aktivitetene, hos en beboer. Stortingsmelding 15 - Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, sier at vi skal ivareta:


 

Den enkeltes behov - tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. Det innebærer å ivareta de eldre som hele mennesker, ikke bare deres sykdom og funksjonssvikt. Målet er at hvert enkelt menneske skal ta i bruk sine ressurser og opprettholde selvstendighet så lenge som mulig. Den enkeltes livsfortellinger, verdier og ønsker skal danne utgangspunkt for helse- og omsorgstjenestens tilbud. Dette innebærer også å respektere og ta hensyn til språk, kultur og identitet. For å få til dette må man kartlegge den enkeltes behov, utforme en individuell plan og sørge for jevnlige samtaler med bruker og pårørende.

Det å ha en aktivitør på enheten gir et løft i positiv retning, det bidrar til at man får et nytenkende tilbud, et åpent hus, og til at beboerne får en meningsfull og trivelig hverdag. Vi må huske at de faktisk bor der, og trenger mer enn mat og søvn for å leve det gode liv.

Monika Renå Rønsåsbjørg

Listekandidat for Senterpartiet