Sjåfør tatt med 1,6 i promille – nå må han i fengsel

Nyheter

En stjørdaling i 20-årene må sone fengselsstraff på 18 dager for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Han må i tillegg betale en bot på 23.000 kroner.


 

Blodprøve

Det var ved 04-tiden natt søndag 31. mars i år at mannen ble tatt for fyllekjøring i Stjørdal. En blodprøve tatt av vedkommende kort tid etter viste en promille på 1,6. Bilføreren måtte nylig svare for hendelsen i Inntrøndelag tingrett hvor saken ble avgjort som tilståelsessak.


 

Skjerpende

I straffeutmålinga peker retten på den høye promillen og mener dette er skjerpende. I formildende retning vises det til at stjørdalingen har lagt alle kortene på bordet og tilstått forholdet.

Straffen er i tråd med påtalemyndighetens forslag. Siktede erklærte at han vedtok dommen.