Griller og byr på dans for demente og pårørende

Rolf Berg og Lillian Røst tar noen dansesteg, mens leder i Stjørdal Demensforening, Britt Eva Brandåstrø, venter til grillaften 19. august.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

Styret i Stjørdal Demensforening håper mange tar turen til Fosslia bosenter på årets grillfest. Grillfesten på Fosslia bosenter er en tradisjon som videreføres.

– Hver august har vi en grillfest for beboerne på Fosslia og de som er her på dagtilbud. Det bruker å være veldig populært og i år vil invitere noen som kommer og synger, forteller leder Britt Eva Brandåstrø.

Hun legger til at festen er for alle tilknyttet demensforeningen i hele kommunen.

– Erfaringsmessig ser vi at de fleste er fra Fosslia, men alle er velkommen, sier Brandåstrø.


 

– Bruker det å komme mange?

– Det bruker å bli mye folk. I fjor var det omtrent 70 som kom for å spise og drikke kaffe.

Lillian Røst forteller at de håper at som er berørt av sykdommen kommer.

– Det er trenger ikke bare være de demente. Her ønsker vi alle som vil være med på et slikt felles treff.

– Du byr opp til dans?

– Ja, vi kommer til å ha litt underholdning. Vi har en trekkspillspiller i bakhånda og det kommer også til å bli et annet bidrag. Her blir det mulig for å svinge seg litt på plena, sier Røst.

Rolf Berg har meldt seg som grillsjef.

– Vi kommer til å grille pølser og de serveres med kaffe og kaker, sier Berg.