Slår et slag for den gamle tennisbanen

Nettet tilgrodd av mose og lav, banen gjengrodd av ugras og omgitt av et gjerde som henger og slenger. Slik framstår i dag tennisbanen like ved Verksgården i Kopperå.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

– Tennisbanen er en del av et verneverdig område. Så skal den bare stå slik og forfalle!