Her skal det bygges nytt renseanlegg

Prfosjektleder Geir Baustad ved tomta i Jullumsvegen på Frigården der Stjørdal kommune skal bygge det nye renseanlegget for drikkevann.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Målet er at innbyggerne i Stjørdal skal være sikret stabil og trygg vannforsyning i årene som kommer, sier prosjektleder Geir Baustad.