Informerer politikerne om laksenæringen som bidrar med 50 millioner

Gunnar Daniel Fordal håper at politikerne vil lære mer om villaksen.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

– Laksen og miljøet taper gjerne for arbeidsplasser i andre næringer og spesielt landbruket.