Øvde på dramatisk scenario:

Her evakueres 400 fabrikkansatte

Nyheter

Tirsdag gjennomførte Nortura en årlig storøvelse på fabrikktomta i Malvik.