Råkjørte i 80-sone - nå har sjåføren fått sin straff

Nyheter

En kvinne i 20-årene fra Stjørdal er dømt til 15 dagers ubetinget fengsel for brudd på vegtrafikkloven.

140 kilometer i timen

Det var i juli i år at den kvinnelige sjåføren tråkket for hardt på gassen i en 80-sone på Fosen. Bilen hun kjørte ble målt til 140 kilometer i timen på fylkesveg 715.


 

Nylig måtte stjørdalskvinnen svare for råkjøringen i Inntrøndelag tingrett. Siktede har lagt alle kortene på bordet og saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

«Det fremgår av rettspraksis at det skal reageres med ubetinget fengsel ved fartsoverskridelser på over 130 kilometer i timen i 80-sone - med mindre det foreligger spesielle omstendigheter», heter det i dommen fra tingretten.


 

Bot og førerkortbeslag

I tillegg til fengselsstraffen må kvinnen betale ei bot på 10.000 kroner. Hun ble også fradømt retten til å føre motorvogn de neste 13 månedene.