Lav foreldreinntekt skal ikke lenger sette en stopper for barnas aktiviteter

Nyheter

Nå kommer kontingentkassa for Stjørdal kommune: En ordning for barn og unge i lavinntektsfamilier.