Lover flere lærere og pleiere

De lover å styrke bemanningen både i skolene og omsorgssektoren i Stjørdal i neste valgperiode. Fra venstre Gunnar Uglem (Mdg), Nelly Anita Lian (Frp), Ivar Vigdenes (Sp), Annette Jensen (Krf) og Ole Hermod Sandvik (H).  Foto: jan Erik Sundøy

Nyheter

Ikke bare lover de flere lærere og pleiere neste periode. De garanterer.